Het bestuur van de Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Jolanda v.d. Meijden (secretaris)
 • Gertjan Kruijt (penningmeester)
 • Mariska van Ginhoven
 • Peter van Poelje
 • Peter van Triest
 • Daniëlle Bijleveld
 • Daniël Wildschut

Adres secretariaat:

Lagewaard 28a

2396 AV Koudekerk a/d Rijn

E-mailadres:

info@oranjeverenigingkoudekerk.nl

Heeft u iets te vragen of te melden? Gebruik dan het contactformulier onderaan deze pagina.

Lid worden?

Voor slechts € 7,50 per jaar is het hele gezin lid van de Oranjevereniging Koudekerk a/d Rijn. Met dit bedrag steunt u onze werkzaamheden en kunt u gratis of met korting deelnemen aan onze activiteiten.

Wilt u lid worden, download dan het machtigingsformulierformulier hiernaast, print het, vul het volledig in en onderteken het. Scan het formulier (of maak een foto) en stuur het ons via de e-mail met vermelding van “nieuw lid”. De jaarlijkse contributie wordt dan via automatische incasso geïncasseerd.

Bent u al lid en heeft u nog geen machtiging afgegeven? Download dan het machtigingsformulierformulier hiernaast, print het, vul het volledig in en onderteken het. Scan het formulier (of maak een foto) en stuur het ons via de e-mail. Voor het lopende verenigingsjaar 2019 dient u de contributie nog op de oude manier te voldoen.

N.B. In 2020 is vanwege de situatie rond Covid-19 geen contributie geïnd. In 2021 zal dit wel weer gaan gebeuren.

  PRIVACYVERKLARING

  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

  WAAROM ORANJEVERENIGING KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GEGEVENS NODIG HEEFT

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

  HOE LANG ORANJEVERENIGING KOUDEKERK AAN DEN RIJN GEGEVENS BEWAART

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  DELEN MET ANDEREN

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

  Op de website van Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  GOOGLE ANALYTICS

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn heeft hier geen invloed op.

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oranjeverenigingkoudekerk.nl. Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  BEVEILIGEN

  Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@oranjeverenigingkoudekerk.nl. Oranjeverenigingkoudekerk.nl is een website van Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn. Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Lagewaard 28, 2396 AV Koudekerk aan den Rijn
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40447107
  • E-mailadres: info@oranjeverenigingkoudekerk.nl